Konkurs na najsmaczniejszego mazurka wielkanocnego

Od kilku lat przed Świętami Wielkiej Nocy koła gospodyń wiejskich z gminy Łapanów, kultywując tradycję i staropolskie zwyczaje, biorą udział w konkursie na najsmaczniejsze wielkanocne wypieki. W 2011 i 2012 r. przedmiotem rywalizacji była babka wielkanocna, w 2013 r. panie konkurowały w kategorii mazurka.

Po krótkim występie zespołu tanecznego działającego przy Domu Kultury w Łapanowie, jury w składzie: Jan Śliwa – właściciel cukierni w Łapanowie, Anna Jop – nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół w Dąbrowicy, Helena Kulig, Jan Kulig – Wójt Gminy Łapanów, Michał Paszkot – dyrektor CKGŁ oraz Patryk Paszkot – asystent kierownika biura LGD, przystąpiło do oceniania smaku mazurków, ich wyglądu oraz ogólnej estetyki stoisk. Każdy z członków komisji oceniającej w w/w 3 kategoriach mógł przyznać od 0 do 5 punktów.

Jak zawsze różnice w punktacji były bardzo niewielkie, gdyż oprócz fachowej wiedzy wszystkie panie w przygotowanie mazurków włożyły to, co jest gwarancją sukcesu, czyli wielkie serce i ogromne zaangażowanie. I miejsce w konkursie na najsmaczniejszego mazurka wielkanocnego zajęło KGW Chrostowa, II miejsce KGW Sobolów, III miejsce KGW Tarnawa, a równorzędne IV miejsce KGW Cichawka, KGW Grabie i KGW Wolica. Członkowie jury wręczyli przedstawicielom kół gospodyń dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które z pewnością będą służyły w ich dalszej działalności. Jednocześnie pogratulowali wspaniałych wypieków i pięknej dekoracji stoisk, a także podejmowania działań zmierzających do kultywowania pięknych polskich tradycji.

Organizatorem konkursu byli: Urząd Gminy Łapanów, Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”. Spotkanie i rywalizację swoim występem uświetnił chór Klubu Seniora.

Tekst: Mirosław Drożdż

Zdjęcia: Konrad Palka, Marek Sobczyk

admin