Jubileusz 35 – lecia kapłaństwa ks. Stanisława Jachyma – dk Sobolów

Dzień 30 maja br. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa stał się okazją, by zatrzymać się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa i uświadomić sobie czym jest kapłaństwo. Ile cennych łask Bożych spływa na człowieka przez ręce kapłana. Msza św. miała szczególną wymowę i oprawę liturgiczną, bo też intencja była szczególna. Tego dnia jubileusz 35 – lecia kapłaństwa świętował ks. Stanisław Jachym.

Na zakończenie Eucharystii delegacje z wspólnot działających przy parafii złożyły księdzu proboszczowi podziękowania, gratulacje i najlepsze życzenia. Wśród osób składających gratulacje byli także członkowie zespołu dziecięco-młodzieżowego „Promyczki” oraz zespół ludowy „Sobolowianie”.

Jak wielki jest to czas i jak wspaniałe są efekty pracy duszpasterskiej wiemy i widzimy wszyscy. Ksiądz Jubilat znany jest z tego, że nie tylko troszczy się o życie religijne parafii, ale także inicjuje i wspiera wiele działań społecznych. Dziękujemy za ten ogromny trud. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy tak pięknej rocznicy i życzymy kolejnych jubileuszy wśród nas. Niech dobry Bóg obdarzy Jubilata wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Szczęść Boże Ojcze Jubilacie i Bóg zapłać za wszystko.

admin