Jasełka w DK Sobolów

Boże Narodzenie już za nami, jednak wielu z nas odczuwa jeszcze świąteczną atmosferę. Aby nieco ją przedłużyć Dom Kultury w Sobolowie 13 stycznia br. przygotował przedstawienie jasełkowe.Tego dnia mieliśmy zaszczyt gościć m.in. Wójta Gminy Łapanów – Jana Kuliga, Przewodniczącego Rady Gminy – Andrzeja Śliwę, Dyrektora CKGŁ – Michała Paszkota, proboszcza parafii Sobolów – Stanisława Jachyma, wikariusza – Mirosława Rabijasza oraz licznie zgromadzoną publiczność. Uroczystość rozpoczęła się występem zespołu dziecięco-młodzieżowego „Promyczki”. Młodzi artyści przedstawili jasełka zatytułowane „Nie było miejsca dla Ciebie”. Nieco później na scenie prezentowali się najmłodsi czyli „Szalone dźwięki” ze swoją opiekunką Angeliką Kożuch. Mali aktorzy w swój występ włożyli wiele energii i entuzjazmu, co rozgrzało naszą publiczność. Jako ostatnia grupa artystyczna wystąpił zespół ludowy „Sobolowianie” w przedstawieniu kolędowym. Akcenty góralskie, piękne kolędy oraz tańce ludowe rozbawiły naszą publiczność. Cieszy nas fakt, że możemy pielęgnować piękne zwyczaje i obrzędy świąteczne, które stanowią ciągłość naszej tradycji, a kultura polska po dzień dzisiejszy zawdzięcza im swoją odrębność, swoje jedyne i niepowtarzalne barwy.

zdjęcia: Marian Kowalik
tekst: Jadwiga Musiał

admin