Inauguracja Akademii Trzeciego Wieku

W dniu 28 maja 2014 r. w Domu Kultury w Łapanowie odbyła się uroczysta inauguracja Akademii Trzeciego Wieku. Wziął w niej udział Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, który wraz z Wójtem Gminy Łapanów Janem Kuligiem wręczył słuchaczom indeksy. Wyraził wielkie uznanie dla chęci zdobywania wiedzy oraz poszerzania horyzontów przez osoby 50+, złożył także obietnicę, że w grudniu, kiedy projekt dobiegnie końca, przyjedzie do Łapanowa, by wręczyć absolwentom dyplomy.

List gratulacyjny nadesłał Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wyraził w nim ubolewanie, że podjęte wcześniej zobowiązania nie pozwoliły mu wziąć udziału w inauguracji.
Po wręczeniu indeksów słuchacze wysłuchali wykładu pt. Odzyskanie niepodległości w roku 1918. Konteksty – Uwarunkowania – Konflikty – Bilans zaborów. Wygłosił go prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński. Następnie dla wszystkich zebranych zaśpiewał łapanowski Chór Seniora pod kierownictewm Marka Sobczyka, prezentując wiele znanych piosenek i przyśpiewek regionalnych.
Projekt „Akademia Trzeciego Wieku” sposobem na rozwijanie aktywności społeczności lokalnej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu, który potrwa do końca grudnia, odbywać się będą wykłady akademickie, lektorat z języka angielskiego, zajęcia z informatyki oraz wycieczki edukacyjno-krajoznawcze.

admin