III miejce w Lipnicy

W dniach 21-22 stycznia 2012 r. w Lipnicy Murowanej odbywał się XXX Małopolski przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę”. W przeglądzie tym wzięła udział Grupa Kolędnicza „Tarnawskie Herody” działająca przy Domu Kultury w Tarnawie. Poziom wykonujących był wysoki i bardzo wyrównany o czym świadczą przyznane przez jury miejsca i nagrody. Za swój występ „Tarnawskie Herody”otrzymały równorzędne III miejsce i 250 zł nagrody.

Za te osiągnięcia pragnę podziękować wszystkim wykonawcom: pani Monice Weber i jej współpracownicy pani Wioletcie Nowojowskiej oraz Panu Stanisławowi Kaja za przygotowanie programu.

Dyr. CKGŁ Michał Paszkot

admin