Święto Gminy Łapanów 2012

W dniach 21-22 lipca 2012 r. odbyło się Święto Gminy Łapanów popularnie nazywane „Dni Łapanowa”. W tym roku mieliśmy ładną pogodę a lokalizacja (nowy plac komunalny) była wyśmienita. W porównaniu z rynkiem miejsca było dwa razy więcej. Z tego powodu można było zmieścić wszystko razem począwszy od gastronomii, sceny do lunaparku dla dzieci. W sobotę 21 lipca na scenie prezentowały się zespoły, soliści i kabarety z Domów Kultury Łapanów, Sobolów i Tarnawa. Występy bardzo podobały się publiczności a każdy wykonawca otrzymał gromkie brawa. W tym miejscu należą się podziękowania dla kierowników i pracowników poszczególnych Domów Kultury za prezentację i przygotowanie programu. Na zakończenie pierwszego dnia publiczność bawiła dyskoteka Dj-Tizzue wraz z grupą taneczną Lady Latte. W drugim dniu koncertowały orkiestry dęte z Sobolowa i Tarnawy, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Łapanowa, gościnnie grupa country Halio Band z Bochni, kapela „Bawaria” pod kierownictwem Pana Jana Śliwy, KGW grupa śpiewacza z Węgierskiej Górki oraz nowo powstały Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” z kapelą „Łapanowianie”, który po raz pierwszy zaprezentował swój program na imprezie plenerowej. Zespół wzbudził podziw i uznanie że w tak krótkim czasie bo zaledwie po trzech miesiącach dał pokaz całkiem sporych umiejętności. Młodzież w pięknych strojach krakowskich prezentowała się wspaniale. W niedzielę miała miejsce część oficjalna gdzie Wójt Gminy Łapanów Pan Jan Kulig powitał zaproszonych gości przybyłych na uroczystość oraz otworzył nowy plac. Wieczorem wystąpiła grupa biesiadna – w programie „Europa da się lubić”, która zaprezentowała szerokie spektrum światowych i europejskich przebojów bawiąc publiczność przez trzy godziny. Pokaz sztucznych ogni był ostatnim akcentem tegorocznego Święta Gminy Łapanów.

Pragnę podziękować wszystkim którzy zaangażowali się w „Dni Łapanowa 2012” a w szczególności Wójtowi Gminy Łapanów Panu Janowi Kuligowi za to że zainicjował budowę pięknego placu komunalnego, firmie Instalbud Stanisław Łukasz Kaczmarczyk za wykonanie tego placu w terminie który umożliwił przeprowadzenie w/w imprezy. Bardzo gorąco dziękuję licznym sponsorom których nie sposób tu wymienić za wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz organizacji „Święta Gminy Łapanów”. Dziękuję pracownikom naszego Zakładu Komunalnego i Panu Andrzejowi Góralowi osobiście za wkład pracy jaki włożyli w przygotowanie i na samej imprezie, Dziękuję służbom porządkowym – Policji, Straży Pożarnej, Ochronie i służbom medycznym. Dziękuję Firmie Rancho Pasja Pana Piotra Skupiewskiego za zabezpieczenie całego zaplecza technicznego. Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom którzy przez dwa dni prezentowali się na scenie a także Panu Mirosławowi Drożdżowi za prowadzenie koncertu w sobotę i ogromny wkład pracy.

Dyrektor CKGŁ

Michał Paszkot

Głównymi organizatorami „Święta Gminy Łapanów” byli:
Urząd Gminy Łapanów i Centrum Kultury Gminy Łapanów

admin