Ferie 2014 – DK Tarnawa

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych Dom Kultury w Tarnawie zorganizował urozmaicone  zajęcia, by dzieci i młodzież  w sposób aktywny spędzili wolny czas od nauki. Począwszy od zabaw ruchowych, tańców integracyjnych, gier świetlicowych, planszowych  kończąc na zajęciach plastycznych i muzycznych. Największą atrakcją cieszyły się zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Annę Kurnik oraz Panią Bogusławę Skopek na,  których dzieci i młodzież mieli możliwość artystycznego wyrazu i stworzenia własnej unikalnej pracy.  Uczestnicy ferii wzięli  również udział w zajęciach gimnastycznych przy misach tybetańskich prowadzonych przez Panią Izabelę Szorek.
Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia, których zaletą była ich wielka różnorodność.

admin