Dzień Kobiet w Łapanowie

W dniu 8 marca br. w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Publiczną Bibliotekę w Łapanowie oraz Centrum Kultury Gminy Łapanów.  Spotkanie rozpoczęło się występem Kapeli Ludowej „Łapanowianie”, która swoimi utworami wprowadziła wszystkich zebranych w podniosły nastrój tego święta.

Następnie głos zabrał Jan Kulig – Wójt Gminy Łapanów, składając obecnym paniom życzenia dobrego zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Przy tej okazji wzniósł uroczysty toast, po czym wspólnie z Piotrem Musiałem – kierownikiem Domu Kultury w Łapanowie oraz Mirosławem Drożdżem – koordynatorem Kół Gospodyń Wiejskich, wręczył paniom kwiaty.
W dalszej części spotkania osoby współpracujące z Publiczną Biblioteką oraz zespół muzycznym „Astravox” działający przy Domu Kultury w Łapanowie zaprezentowali program słowno-muzyczny o tematyce poświęconej kobietom, na koniec kilka zabawnych skeczy przedstawił kabaret „Zez”, który również działa przy łapanowskiej placówce kulturalnej. Program artystyczny przygotowali pracownicy DK Łapanów: Piotr Musiał, Elżbieta Kukla i Marek Sobczyk.
Spotkanie z okazji dnia kobiet było okazją do podziękowania paniom za ich codzienny trud i poświęcenie. Radosna atmosfera oraz podniosły nastrój, który panował podczas tej uroczystości, z pewnością zostaną przez nie na długo zapamiętane.

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Marek Sobczyk

admin