„Dzień Babci i Dziadka”

20 stycznia 2012 r.  w Domu Kultury w Sobolowie świętowaliśmy wyjątkowy „Dzień Babci i Dziadka”. Najmłodsze dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolowie przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: pani Małgorzaty Kaciczak, Małgorzaty Kuchno, Cecylii Stach oraz Grażyny Mazur przedstawiły program artystyczny dedykując go swoim Babciom i Dziadkom. W czasie uroczystości piękne życzenia wszystkim zgromadzonym złożył dyrektor szkoły w Sobolowie pan Stanisław Sobczak oraz ks. Stanisław Jachym.
Po części artystycznej nasi goście zostali obdarowani upominkami od swoich wnucząt oraz zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. W tym pięknym dniu nie zabraklo także wspaniałej zabawy i szaleństwa na parkiecie.
Składamy gorące podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej pięknej uroczystości.

admin