Dzień Babci i Dziadka – DK Sobolów

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. W tym roku ta piękna uroczystość odbyła się 20 stycznia.
Mali artyści przedstawili program artystyczny podczas którego z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Po programie wnukowie wręczyli swoim dziadkom piękne laurki z życzeniami i zaprosili na słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice.
Był to niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości. Jedna z sentencji głosi „Serce jest bogactwem, które się nie sprzedaje, ani nie kupuje, ale które się ofiaruje”. Dlatego też dziękujemy Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło płynące prosto z serca, a korzystając z okazji życzymy Im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.
Składamy gorące podziękowanie pedagogom, którzy przygotowali część artystyczną: p. Małgorzacie Kaciczak, p. Małgorzacie Kuchno, p. Grażynie Mazur-Jania oraz p. Cecylii Stach.

admin