Bezpłatny kurs komputerowy dla osób 50+

Instytut Turystyki w Krakowie sp.z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe osoby w wieku 50-64 l., zainteresowane nabyciem umiejętności obsługi komputera lub podwyższeniem kwalifikacji, zamieszkałe na stałe na terenie miast (do 50tys. mieszkańców) i obszarów wiejskich województwa małopolskiego.
Szkolenie przygotuje uczestników do aktywnego poruszania się po świecie e-technologii, nauczy obsługi komputerów i zarządzania plikami. Ponadto pomoże zapoznać się z najważniejszymi aspektami pracy przy użyciu najpopularniejszych programów biurowych.
Szkolenie zostanie zakończone bezpłatnym egzaminem ECDL.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:
– bezpłatne szkolenie z podstaw obsługi komputera
– materiały szkoleniowe
– zaświadczenie o uzyskaniu certyfikatu ECDL

Wykaz modułów:
– użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
– przetwarzanie tekstów (Word)
– Arkusze kalkulacyjne (Excel)
– Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać każda dorosła osoba fizyczna, która spełnia poniższe kryteria formalne:
– w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie mieści się w   przedziale wiekowym 50-64 lata
– jest zatrudniona, zamieszkuje na terenie obszarów miejskich (miasta do 50 tys.) i wiejskich województwa małopolskiego
– posiada co najwyżej średnie wykształcenie (nie posiada dyplomu ukończenia szkoły wyższej)
– nie zna obsługi komputera

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do Domu Kultury w Łapanowie lub prosimy o kontakt telefoniczny – 14 685 34 50. (Informacji udzielą instruktorzy DK Elżbieta Kukla lub Marek Sobczyk)

Miejsce szkolenia – Dom Kultury w Łapanowie

Termin: Jesień 2014 (80 godzin)

admin