Babski Comber 2013 DK Sobolów

Jak co roku panie z Koła Gospodyń Wiejskich postanowiły zakończyć karnawał. Od trzech lat robią to w specyficzny sposób – organizując Babski Comber. Kobiety napiekły pączków i biesiadowały żartując, bawiąc się oraz śpiewając ludowe piosenki. Według dawnej tradycji starano się napić i najeść do syta, aby nabrać sił do przetrwania wielkiego postu. Na koniec biesiadowania z pomocą przybyli panowie, aby pomóc w zjedzeniu słodkich łakoci. Kultywowanie naszych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza dzisiaj, gdy większość z nas biegnie szybko do nowoczesności. To nasz największy skarb, to siła i tożsamość małopolskiej wsi.

admin