„Zuchy i Harcerze Poznają Świat”

03_zuchy2012W dniu 14 stycznia Gromada Zuchowa działająca przy łapanowskiej placówce kulturalnej wzięła udział w  zlocie bocheńskiego Hufca ZHP, który odbył się pod hasłem: „Zuchy i Harcerze Poznają Świat”. Poprzez gry, zabawy i konkurencje sportowe uczestnicy spotkania poznawali wszystkie kontynenty naszego globu. W zlocie wzięło udział 5 drużyn harcerskich i nasza  Gromada Zuchowa, która dzielnie rywalizowała z innymi we wszystkich zadaniach przygotowanych tematycznie przez każdą formację.
Organizatorem wyjazdu i koordynatorem wszystkich działań gromady  była druhna Monika Opiela-Wilk, która wspólnie z Dorotą Hanarz-Szostak opiekowała się również naszymi  dzielnymi zuchami.
Tekst: Piotr Musiał
Zdjęcia: Dorota Hanarz-Szostak, Monika Opiela-Wilk

admin