„Wstąpił na kapłańską drogę”

O kilkunastu lat Parafia Tarnawa czekała na kolejnego kapłana wywodzącego się z jej lokalnej społeczności. Marzenie wielu spełniło się w tym roku. Trzeciego czerwca swoją mszę prymicyjną w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny odprawił  wywodzący się ze Zbydniowa ks. Paweł Cempura. Uroczystość przyciągnęła bardzo wielu mieszkańców parafii i okolic, którzy w skupieniu uczestniczyli w tajemnicy Mszy Świętej.

Ksiądz Paweł do kościoła parafialnego dotarł pieszo, prowadzony w barwnym korowodzie przez rodzinę, znajomych, przyjaciół i sąsiadów. Przemarsz prowadziła Strażacka Orkiestra Dęta oraz kapela Łapanowianie. Życzenia neoprezbiterowi składali przedstawiciele mieszkańców parafii, dzieci, służba liturgiczna a także przedstawiciele Strażackiej
Orkiestry Dętej. Kazanie w trakcie Mszy Świętej wygłosił ks. Paweł Kummer, który opowiadając o kapłaństwie jako o szczególnym rodzaju życiowego powołania odwołał się do słów św. Proboszcza z Ars: „Gdybyśmy zrozumieli godność kapłana na ziemi, umarlibyśmy, nie z przerażenia lecz z miłości”.
Ksiądz Paweł za hasło swojej posługi przyjął cytat z Ewangelii wg. św. Marka:
 „Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy”.  Po centralnych uroczystościach o godz. 1600, odbył się krótki program artystyczny dedykowany neoprezbiterowi,  przygotowany przez dzieci i młodzież działającą w scholii parafialnej i Domu Kultury.

admin